Opettajalle

Opettaja on opettajuuden ja oppimisen muutoksen keskellä. Nykyinen rakenteemme ei tue yhteistyötä, joka ulottuisi yli koulu tai kuntarajan. Lisäksi uudentyyppiseen opettamiseen ja oppimisen suunnitteluun tarvitaan juuri nyt paljon aikaa. Opettamista voi ajatella "oppimisjuonen" kehittämistä oppilaita varten. Mielellään vielä siten, että oppilas voi seurata juonta yksilöllisesti. Tarvitsemme uusia ideoita, paljon suunnittelua, hyvän välineen suunnitelmatyön toteutukseen ja juonen helppoon julkaisuun oppilaille.

Opentunti on kehitetty ratkaisemaan yllä olevia ongelmia. Opentunti antaa opettajille pedagogisen vapauden, mutta tuo pedagogiikan asiantuntijat yhteen innovatiivisella tavalla, joka ei tuota lisätyötä.

Miten Opentunti helpottaa suunnittelua?

Voit kerätä Opentunnin suunnitelmaan omat materiaalit, pedagogiset muistiinpanot ja ideat, linkit, internetissä olevan tiedon, maksuttomat ja maksulliset sähköiset opetuspalvelut ja materiaalit yhdeksi kokonaisuudeksi, johon on helppo oppitunnilla palata ja jakaa oppilaille.

Suunnitelmat säilyvät seuraaville vuosille ja sinun on helppo lähteä kehittämään suunnitelmia.

Yhteistyötä ilman lisävaivaa?

Jakamisen prosessi on Opentunnissa mietitty siten, että ideoiden leviämiseen ei tarvita erillisiä alustoja, vaan opettajan itselleen tekemä suunnittelutyö tai muu pedagoginen työ on hänen halutessaan automaattisesti muiden tavoitettavissa. Voit päättää näkyykö suunnitelma oman koulun opettajille, oman kunnan opettajille vai kaikille opettajille julkisesti internetissä.

Voit myös hakea tehokkaasti hakusanoilla tai suodattimilla muiden opettajien suunnitelmia. Kun löydät hyvän suunnitelman, voit kopioida sen omaan käyttöösi ja tehdä siitä itsellesi sopivan. Kokeilemisen kynnystä madaltuu huomattavasti, koska kaikkea valmistelutyötä ei tarvitse tehdä itse.

Katso Opentunnin esittelyvideo