Opentunnin tarina

Opentunnin synty

Opentunnin tarinaa on aloitettu kirjoittamaan vuosina 2013 - 2015 Ruskon kunnassa OPH:n rahoittamassa hankkeessa. Sen yhtenä tavoitteena oli luoda järjestelmä opettajien yhteistyön helpottamiseksi. Lähtökohtana oli se tosiasia, ettei lisää rahaa opettajien palkalliseen yhteistyöhän ole tuossa välittömässä lähitulevaisuudessa. Sen vuoksi järjestelmällä haluttiin helpottaa opettajien yhteisen ajan löytämistä irrottamalla suunnittelutyökalu ajan ja paikan rajoituksista. Samalla luonnollisesti helpottui myös yhteistyö omaa koulua ja kuntaa kauemmas. Samoja tunteja kuitenkin suunnitellaan ja samoja oppimisen haasteita mietitään joka vuosi ympäri maata kymmenientuhansien opettajien toimesta. Toimintatapojen muuttuminen vaatii kokeiluja, joten toisen opettajan tekemät konkreettiset tuntisuunnitelmat ovat erinomainen tapa kokeilla uusia ideoita.

Jotta opettajien työtaakkaa ei lisättäisi vaan nimenomaan kevennettäisiin, niin palvelun piti liittyä opettajan arkityöhön saumattomasti. Palveluun piti päästä samalla, kun koneelle kirjaudutaan esim. poissalojen merkintää varten eikä erillisiä tunnuksia tarvitse muistaa tai syöttää. Koska Primus ja Wilma-palvelut ovat hyvin laajasti käytössä kouluissa, oli luontevaa lähestyä Starsoftia yhteistyön merkeissä. Näin palveluun saatiin kirjautumisen lisäksi myös opettajan ja oppilaiden omat lukujärjestykset. Tämä yksinkertaisti suunnitelmien jakamista oppilaille yksillä ja samoilla tunnuksilla suoraan heidän omiin lukujärjestyksiinsä. Tämä kaikki toteutettiin tietenkin siten, että tiedot siirtyvät asianmukaisesti turvallisesti salattuina.

Omien ja muiden kuntien ja koulujen kokemukset uusien järjestelmien käyttöönotoista, pakottivat miettimään erityisesti sitä, miten Opentunti voidaan ottaa kunnissa käyttöön mahdollisimman helposti eikä sen ylläpito vaatisi kunnan tietohallinnolta resursseja.

Nykytilanne

Opentunti on käytössä tällä hetkellä 7 kunnan opettajilla ja oppilailla. Käyttäjätunnuksia Opentunnissa on tällä hetkellä noin 7000.

Opentuntia kehitetään jatkuvasti sekä Opentunti ry:n keräämillä varoilla että kuntien hankkeiden kautta.

Opentunnin käyttäjien määrä lisääntyy jatkuvasti. Opentunnin tarinaan on lähtenyt mukaan myös joukko opettajaksi opiskelevia.